• 88932478
  • tuv_bayanunjuul@yahoo.com
үзлэг

Авто тээвэр эзэмшигчдийн анхааралд:

АТӨЯХ-ийн улсын үзлэг 6-р сарын 6,7-ны өдрүүдэд болох тул авто тээвэр эзэмшигч та ✅татвар

✅жолоочийн хариуцлагын даатгал

✅ оношилгоо / банкинд тушаасан баримт/

✅УБ болон бусад серийн дугаартай бол орон нутгийн зам ашигласны төлбөр

/банкинд тушаасан баримт/ зэргээ төлөх

✅ бусдад шилжүүлэх болон хасуулах тээврийн хэрэслийн бүртгэлээ хийлгэхийг анхаарна уу.

2024-06-05 18:15:22