• 88932478
 • tuv_bayanunjuul@yahoo.com
СУРГУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Анх тус сургуулийн байгуулагдсан түүх 1959 оноос эхлэнэ, Төв аймгийн Баянбараат, Өнжүүл хоёр сумын нутгийн зааг болох Зоргол хайрхан уулын дэргэд, уулын үйлдвэр байгуулагдан түүнийг түшиглэн бага сургууль байгуулагдсан бөгөөд анхныхаа жилд уурхайн ажилчдын 52 хүүхэд сурч эхэлжээ.

 

 •                 1959-1960 оны хичээлийн жилд 52
 •                1960-1961 оны хичээлийн жилд 60
 •                1961-1962 оны хичээлийн жилд 85
 •                1962-1963 оны хичээлийн жилд 92
 •                1963-1964 оны хичээлиыйн жилд 102
 •                1964-1965 оны хичээлийн жилд 103
 •                1965-1966 оны хичээлийн жилд 210
 •                1966-1967 оны хичээлийн жилд 290
 •                1967-1968 оны хичээлийн жилд 350
 •                1968-1973 он хүртэл 361-415 сурагчидтайгаар 7 жилийн дунд сургууль хичээллэж байв.

1973 оны 8 дугаар сард БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн зарлигаар Баянбараат сум, Өнжүүл сумын Цээл бригадтай нэгдэн засаг захиргааны зохион байгуулалтанд орсноор Их хайрханы уулын үйлдвэрийн суурин дээр төвлөрч Баян-Өнжүүл сум үүсч байгуулагдсан юм. Тэгэхэд тус сургууль уулын үйлдвэрийн дэргэдэх дунд сургуулийн байранд Баянбарааи, Өнжүүл сумаас ирсэн 450 сурагчтай 8 жилийн дунд сургуульүүссэн.

 

2024-05-13 15:34:32